Oikosvia
linea

Edifici Plurifamiliar amb 32 Habitatges i Aparcament


Promotor: Pangest S.L.

Arquitecte: Manuel Ortiz

Capellades, Catalunya, Espanya
2006 - 2008


linea