Oikosvia
linea
  Legal
  Com a equip pluridisciplinar oferim el millor assessorament en matèria d'arquitectura i enginyeria legal. Comptem amb una llarga experiència en la realització de dictàmens i informes, i els fem amb rigor.
  Entre els nostres socis destaca la tasca com a professor de càlcul d'Estructures a la UPC, així com a docent en el Curs d'Informes Pericials en Edificació de la Fundació Universitat Empresa de la Universitat Jaume I de Castelló de Jorge Urbano, així com la d'Eduard Suñén com a ponent sobre diversos temes normatius d'actualitat al Col.legi d'Arquitectes de Catalunya i a l'IDEC de la Universitat Pompeu Fabra. Tots dos, al costat de Mayte Lloret, pertanyen a l'Agrupació d'arquitectes experts i forenses del COAC.
  Realitzem pericials tant en l'àmbit de les patologies de construcció com en el de l'urbanisme i les expropiacions. Realitzem valoracions per a totes les finalitats, emmarcades en la legislació vigent segons el cas.
  Oferim els següents serveis:
  - Pericials en l'àmbit civil derivades de contractes o obligacions

  - Valoració d'immobles i obres en execució

  - Pericials en l'àmbit mercantil i drets del consumidor

  - Pericials sobre proprietats i drets reals
  (Servituds, immissions, censos, permutes, etc)

  - Dictàmens referits a l'edificació
  (LOE, CTE, Habitabilitat, Accessibilitat, Instal.lacions, Soroll, Energia)

  - Pericials en l'àmbit contenciós-administratiu
  (Convenis, domini públic, expropiacions, etc)

  - Pericials en l'àmbit urbanístic
  (Plans urbanístics, reparcel·lacions, llicències, ruïnes, etc)

  - Pericials en l'àmbit del medi ambient i del paisatge

  - Valoracions a efectes fiscals
  (Tributs locals, autonòmics o estatals)

  -Anàlisi financera per a promocions immobiliàries
linea