Oikosvia
linea

Centre Cívic

Promotor:
Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar i Familia

Arquitectes:
Manuel Ortiz, Eduard Suñen, Jorge Urbano

Sant Vicenç dels Horts, Catalunya 2002 - 2004

linea