Oikosvia
linea

OIKOSVIA és una empresa de serveis d’arquitectura. Compta amb un equip de professionals que provenen de diferents disciplines i que l’hi permet desenvolupar projectes d’arquitectura, urbanisme, disseny, enginyeria i eficiència energètica. Com també ofereix assessorament tècnic i pericial en qualsevol àmbit relacionat amb el món immobiliari.

Fundada a l’any 2000 inicialment per tres sócis, actualment, compta ja amb un equip bastant estable de quinze persones i diferents col·laboradors externs que desenvolupen aspectes complementaris com legalitzacións, control i execució d’obres o paisatgisme.

Els nostres serveis engloben tots els àmbits de l’edificació i l’urbanisme. Oferim una resposta global i completa als nostres clients però, a la vegada, propera i personalitzada. El nostre principal objectiu és oferir el millor servei.

linea